Program och affisch åt Teaterfestivalen Fri Scen Sörmland.

2022